כוח המחשבה וחכמת הקבלה

למחשבה כוח עצום. כל מה שמסביבנו נולד במחשבה, מחובר למחשבה: המדע, הטכנולוגיה, הספרות, המוסיקה, כולם תוצאה של מחשבה, שיקוף של מחשבה, שיקוף והתמזגות של מחשבות רבות אלו באלו והתגבשותן לתוצאה בעולמנו זה, המשתנה שוב, תדיר, בכוח מחשבות נוספות 

כמה מחשבות נדרשו כדי ליצור מחט? חוט? ואת פעולת התפירה? כמה אנשים היו צריכים "ליצר" מחשבות כדי ליצור מחט? או כמה שנים צריך אדם בודד על אי בודד לחיות כדי ליצר מחט אחת? מרעיון מופשט למחט שניתן לאחוז בקצות האצבעות? וכמה אנשים ידרשו כדי ליצר מכונת תפירה? או, כמה חיי אדם ידרשו כדי ליצר על אי בודד מכונת תפירה? רק השיתוף ביננו, במחשבה ואחריה בעשייה איפשר קיומו של העולם כמו שהוא היום, עשיר, מגוון, מתקדם. ורק שיתוף במחשבה וברגש שהיא מעוררת יוכלו לקדם אותנו למחר טוב עוד יותר. מחר טוב עוד יותר נדרש לנו עכשיו כמו תמיד ואולי יותר. "החיים תקופה קשה", אומרת חברה שלי, ועכשיו, בזמן קורונה, אולי יותר מתמיד.

הנחיצות הזו, האישית והכללית, הביאה אותי ללמוד קבלה עם בני ברוך. מתוך הלימוד גיליתי שהיא חכמה פרקטית, המלמדת איך להתכוון ואיך לבקש. כוונה ובקשה, כמו תפילה, הן סוג מיוחד של מחשבות, וכאשר הן פועלות בקרב אנשים נוספים יש להן כוח מיוחד. כמו התאבכות בונה של גלים, כך הכוונה המשותפת או הבקשה המשותפת יכולות לעורר מחשבות נוספות,לעורר שינוי, כמו אבן אחת הנזרקת לתוך אגם ויוצרת אדוות המתפשטות באגם כולו.